Gratis verzending

Discreet vanuit huis testen

badge (1)-svg

Gecertificeerd lab

Uitslag binnen 48 uur
Gecertificeerd Lab
Discreet vanuit eigen huis testen
Gratis snelle verzending, ook naar het lab

Algemene Voorwaarden - anoniemsoatesten.nl

 

Toepasselijkheid

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en transacties tussen anoniemsoatesten.nl (hierna “de webshop” genoemd) en de klant.

 

Anoniemsoatesten is onderdeel van:

Bedrijfsnaam: Vita Health Group B.V
Kvk: 61630179
Adres: Bargelaan 2002333 CW Leiden

 

Door gebruik te maken van de diensten en het plaatsen van een bestelling op de webshop, accepteert de klant deze algemene voorwaarden.

 

Productinformatie

 

De webshop biedt anonieme SOA-testen aan voor de volgende infecties: Chlamydia, Gonorroe, Mycoplasma, Herpes 1 en 2, Trichomonas, Candida species en vaginose.

Alle producten worden duidelijk omschreven op de webshop, inclusief prijzen, specificaties en eventuele waarschuwingen.

 

Bestellingen

 

Het plaatsen van een bestelling op de webshop wordt beschouwd als een bindend aanbod van de klant.

De webshop behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of te annuleren zonder opgaaf van redenen.

 

Betaling en prijzen

 

De prijzen op de webshop zijn vermeld in euro’s en zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

Betaling dient te geschieden via de beschikbare betalingsmethoden op de webshop.

De webshop behoudt zich het recht voor om prijzen op elk moment te wijzigen, maar dit heeft geen invloed op reeds geplaatste bestellingen.

 

Levering

 

De webshop streeft ernaar om bestellingen zo spoedig mogelijk te leveren binnen de aangegeven levertijden.

Leveringen worden uitgevoerd naar het door de klant opgegeven afleveradres.

De klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van juiste en volledige adresgegevens.

 

Retourbeleid

 

Ongeopende en ongebruikte producten kunnen binnen 14 dagen na ontvangst worden geretourneerd, op voorwaarde dat ze in originele staat en verpakking zijn.

 

Privacy

 

De webshop verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens van klanten in overeenstemming met de geldende privacywetgeving.

Persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verwerken van bestellingen en het leveren van de diensten van de webshop.

 

Intellectueel eigendom

 

Alle inhoud op de webshop, inclusief tekst, afbeeldingen, logo’s en ontwerpen, zijn eigendom van de webshop en worden beschermd door auteursrecht en andere toepasselijke wetten.

 

Aansprakelijkheid

 

De webshop streeft naar een accurate en betrouwbare weergave van informatie op de website. Desondanks kan de webshop niet garanderen dat alle informatie volledig, actueel en foutloos is.

De webshop is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van de website, de producten of de diensten.

Geschillenbeslechting

 

In geval van geschillen tussen de webshop en de klant, zullen beide partijen zich inspannen om het geschil in onderling overleg op te lossen.

 

Indien het geschil niet in onderling overleg kan worden opgelost, zal het worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de webshop.

 

Overige bepalingen

 

De webshop behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden zijn van kracht vanaf het moment van publicatie op de webshop.

 

Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.